Další 1,5 miliardy na Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace jsou velice oblíbené, žadatelů o příspěvek na výměnu kotlů neustále roste. V souvislosti s tím, že se spustila už poslední vlna Kotlíkových dotací, se zájem o dotaci ještě zvýšil. A jelikož se zájem tak zvýšil, rozhodla se vláda přidat další peníze do dotačního programu, aby bylo z čeho čerpat. Koncem července rozhodla, že do dotačního programu se přidá další miliarda a půl. Pokud jste si mysleli, že na vás už nezbyde, spletli jste se. Požádejte o Kotlíkovou dotaci a získejte finanční příspěvek, který značně sníží pořizovací cenu nových kotlů, jež budou náhradou nevyhovujících kotlů na tuhá paliva.

Díky přidání peněz do dotačního programu je velká pravděpodobnost, že dojde k uspokojení všech žadatelů. Podpora se poskytuje prostřednictvím krajských úřadů, a to v rámci nového podprogramu Adaptační a mitigační opatření.

Kotlíkové dotace pomáhají nejen lidem, ale i životnímu prostředí

Kotlíkové dotace mají především zmírnit finanční zátěž, která je v podobě výměny nového kotle za starý a nevyhovující. Samotný kotel je velice drahá záležitost, v rámci Kotlíkových dotací lze získat vysoký příspěvek, který tak pořizovací cenu kotle jenom sníží. Kotlíkové dotace tak pomáhají nejen lidem, ale také životnímu prostředí. Dlouhodobě se podílí na snižování emisí skleníkových plynů. Díky doposud podaným a odsouhlaseným žádostem se dosáhlo ročního snížení emisí o více jak 388 tisíc tun.

Kotlíkové dotace plné novinek

Poslední vlna Kotlíkových dotací se nese ve znamení mnoha změn. Jak již byl zmíněno, byl zřízen podprogram NZÚ Adaptační a mitigační opatření. V rámci něj se mají poskytovat dotace hlavně na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla v domácnostech.

To však není jediná novinka, další novinkou je NZÚ – Finanční záruky. Jedná se o podprogram, jehož cílem je zvýšit dostupnost úvěrů určených na realizaci opatření, jež mají vést k úsporám energie jak v bytových, tak i rodinných domácnostech. Mají zároveň podpořit vlastníky při realizaci renovací. V rámci podprogramu budou moct lidé získat výhodnější úvěry, které by jim pomohly dofinancovat plánované renovace.

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/19389-na-kotlikove-dotace-mzp-prida-1-5-miliardy-korun-navic-schvalila-30-cervence-vlada

You must be logged in to post a comment