Zajímavosti o obnovitelných zdrojích a kvalitě energetických služeb

Zajímavosti o obnovitelných zdrojích

Jak to bude dál s českou energetikou? Kam směřuje a jaká je její budoucnost? Co pro lepší vývoj české energetiky udělat, co ji může pozitivně ovlivnit?  To všechno jsou otázky, kterými se nedávno zabývali renomovaní experti z Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje. Ti se během jednotlivých debat shodli na to, že klíčem pro přechod na efektivní takzvanou nízkouhlíkovou ekonomiku je jen další rozvoj obnovitelných zdrojů. Také má pomoct zvyšování energetické účinnosti ekonomiky.

Evropských možností, jak rozvíjet moderní energetiku, je mnoho. Poukázal na to programový ředitel Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje, který zároveň spočítal výhody navýšení podílu obnovitelných zdrojů v Evropě do roku 2030. On sám je zastáncem názoru, že by se měly využívat prvky energetiky, jež je typická tím, že je šetrná k životnímu prostředí. To by mohlo ušetřit evropské ekonomice desítky miliard eur ročně. Pokud by navíc díky tomu došlo ke snížení emisí oxidu uhličitého, ušetřilo by se ještě více.

Co je základním hnacím motorem moderní energetiky?

Renomovaní experti se mimo jiné také zabývaly otázkou, co je podle nich základním hnacím pohonem moderní energetiky. Shodli se na tom, že hnacím pohonem jsou konkurenceschopní technologie obnovitelných zdrojů, také baterie nebo elektromobilita. Pokud by došlo ke zkvalitnění energetických služeb, došlo by zároveň ke snížení výdajů za elektřinu a teplo.

Jak k obnovitelným zdrojům přistupují konkrétní státy

Jednotlivé země mají opravdu zájem o snižování emisí a zároveň o snižování cen za energie. Nabízí se však otázka, jak k obnovitelným zdrojům jednotlivé státy přistupují. Během různých debat vystoupil například zástupce Litvy, který zmínil, že v Litvě se přijala nová klimatická strategie, která má vést k zajištění energetické soběstačnosti státu. Cílem toho má být i dosažení konkurenceschopných a zároveň spolehlivých dodávek energie.

Co se týče Česka, i to mělo svého zástupce. Ten zmínil, že je zde možnost vyzkoušet nástroje ze zahraničí. Zejména byly zmíněné fotovoltaické německé elektrárny, které dokázaly dostat cenu solární elektřiny velice nízko.

Zdroj: https://oze.tzb-info.cz/18318-obnovitelne-zdroje-a-kvalitni-energeticke-sluzby-jsou-klic-k-promene-energetiky

You must be logged in to post a comment