Nové normy ČSN v oboru vytápění roku 2019

csn-en

S oborem vytápění a s přípravou teplé vody se spojuje několik norem. Jelikož došlo k několika změnám v normách, prozraďme si to nejdůležitější. Ke změnám došlo letos začátkem léta, změny se dotkly právě norem ČSN, jež souvisí se zmiňovaným vytápěním a taky s přípravou teplé vody.

Norma ČSN EN 15316

V rámci normy ČSN EN 15316 došlo k několika změnám a novinkám. Například se zavádí metody, které umožňují posuzovat energetickou náročnost částí soustav pro výrobu tepla, která obsahují lokální ohřívače vzduchu nebo kamna.

Dále další část zmiňované normy stanovuje metodu, kterou se má vyhodnocovat výroba elektrické energie na místě nebo v okolí budov s pomocí větrných elektráren. Metoda také popisuje výpočet energetické výkonnosti těchto systémů.

V normě se také nově dočtete o výpočtu energetické náročnosti vodních částí soustav pro akumulaci, které se používají třeba pro vytápění nebo pro přípravu teplé vody.

Norma ČSN EN 15378-3

Ke změnám a novinkám došlo také v normě ČSN EN 15378-3, která se vztahuje na energetickou náročnost budov, konkrétně se zaměřuje na otopné soustavy a taky soustavy přípravy teplé vody v budovách. V rámci normy jsou specifikovány metody, které mají posuzovat dodané energie na vytápění prostorů nebo na přípravu teplé vody pro účely, jež stanovují energetickou náročnost budov, a to na základě měření, k němuž dochází během fáze provozu a obsazenosti. Norma ale nepokrývá měření dodané energie pro soustavy určené na větrání, chlazení nebo jakoukoli jinou úpravu vzduchu a osvětlování.

Norma ČSN EN 12261

Co se týče normy ČSN EN 12261, která pojednává o plynoměrech, v ní jsou nově stanoveny nebo pozměněny podmínky měření, požadavky nebo také zkoušky pro konstrukci, funkci a bezpečnost turbínových plynoměrů, a to jak axiálních, tak radiálních, které mají mechanické indikační zařízení.

You must be logged in to post a comment